Brain Relief ® -hoidon keskeisin tavoite on syvä rentoutuminen, parasympaattisen hermoston toimintaa aktivoimalla.

Brain Relief -hoidossa aktivoidaan parasympaattista hermostoa useamman aistin kautta. Parasympaattinen hermosto säätelee mm. ihmisen koko kehon rauhallisuutta ja rentoutta ja mahdollistaa kehon palautumisen kuormituksesta. Hoidon aikana hoidettava “putoaa” ja rentoutuu silmin nähden ja moni hoidettava nukahtaa hoidon aikana.

Brain Relief® -hoidon keskeisin tavoite on syvä rentoutuminen. Se tapahtuu aktivoimalla kehon omia palautumisen mekanismeja ja tasapainottamalla hermoston toimintaa. Hoito lisää parasympaattisen hermoston aktivaatiota, mikä rauhoittaa kuormituksessa ja pitkittyneessä stressissä usein yliaktiivisen sympaattisen hermoston toimintaa. Hoidon tarkkaan määritellyt liikkeet ja täsmäkosketukset tukevat myös mielihyvää ja rauhoittumista edistävien välittäjäaineiden kuten oksitosiinin tuotantoa kehossa, mikä myös vähentää stressihormoni kortisolin tasoa.

On hyvä painottaa, että Brain Relief -hoito ei itsessään tähtää minkään vaivan tai sairauden hoitamiseen, eikä siis lupaa mitään vaivojen tai sairauksien paranemista tai lievittymistä. Hoito helpottaa kroonista stressitilaa ja tukee kehon omaa paranemiskykyä, ja tämän seurauksena erilaiset vaivat ja oireet voivat helpottua. Olemme kiitollisina seuranneet ja keränneet kokemuksia ja palautteita, joita hoidossa käyneet ovat jakaneet. Voit lukea palautteita täältä.

Kroonistuneessa stressissä ja vaivoissa suosittelemme kolmea hoitokertaa, noin 6 viikon aikana. Hermosto pyrkii aluksi aina hoidon jälkeen palautumaan lähtötilanteeseen, joten suhtellisen tiiviillä aikataululla käyty sarjahoito tarjoaa kestävimmän hoitovasteen. 

Brain Relief -hoidon aiheuttaman syvän rentoutumisen ansiosta on saavutettu esimerkiksi esiintymisjännityksen vähentymistä, levottomien jalkojen oireiden lieventymistä ja ajatusten selkeytymistä. Yleensä pysyvämpään helpotukseen on tarvittu kolmen hoidon sarja.

Hoito muuten lähinnä virkistää, ei niinkään uneta, vaikka usein unensaanti illalla helpottuu. Siksi sitä voi tarjota myös työpaikoille kannettavan pöydän avulla. Kovin stressaavaa työtä ei kylläkään suositella välittömästi hoidon jälkeen.

Brain Relief® –hoidon keskeisimpänä tavoitteena on  syvä rentoutuminen. Se tapahtuu aktivoimalla mielihyvää ja rauhoittumista edistävien välittäjäaineiden kuten oksitosiinin tuotannot kehossa täsmäkosketuksen avulla. Samanaikaisesti vähennetään maksimaalisesti stressihormoni kortisolin tasoa. Hoidolla myös parannetaan hapensaantia ja aktivoidaan hermoratoja erityisesti päässä ja ääreisraajoissa.

On hyvä painottaa, että Brain Relief -hoidon välilliset, syvärentoutumisen aiheuttamat hyödyt ovat hyvin yksilöllisiä ja samallakin henkilöllä kulloisestakin elämäntilanteesta riippuvaisia. Hoito ei siis lupaa itsessään mitään  vaivojen tai sairauksien paranemista tai lievittymistä. Syvä rentoutuminen hoidon aikana on kuitenkin yhteistä kaikille hoidettaville.

Brain Relief -hoidon aiheuttaman syvän rentoutumisen ansiosta on kuitenkin saavutettu  esimerkiksi esiintymisjännityksen vähentymistä, levottomien jalkojen oireiden lieventymistä ja ajatusten selkeytymistä. Yleensä pysyvämpään helpotukseen on tarvittu kolmen hoidon sarja.

Hoito muuten lähinnä virkistää, ei niinkään uneta, vaikka usein unensaanti illalla helpottuu. Siksi sitä voi tarjota myös työpaikoille kannettavan pöydän avulla. Kovin stressaavaa työtä ei kylläkään suositella välittömästi hoidon jälkeen.

Hoitotilanne

Hoidon aikana ei tarvitse tehdä mitään. Saa vain olla.

Hoidettava on hoitopöydällä selällään koko hoidon ajan, jotta rentoutumisefekti maksimoituu. Hoidossa ollaan normaaleissa sisävaatteissa, käsivarret mielellään paljaana ja sukkien on hyvä olla ohuet. Isot korvarenkaat, kaulaketjut ja rannerenkaat pyydetään ottamaan pois hoidon ajaksi.

Hoito kohdistuu päähän, kasvoihin, hartian ja niskan seutuun, käsiin ja jalkoihin. Hoito-otteisiin kuuluu monenlaisia pyörittäviä, hankaavia, silittäviä, pöyhiviä, sukivia, rapsuttavia ja siveleviä otteita, jotka kaikki ovat lempeitä, miellyttäviä ja monet erityisen hitaita.

Hoitoon kuuluu tarkkaan valittu musiikki, joka tukee hoidon vaikutusta ja johon hoidon otteet synkronoituvat. Hoidettava voi halutessaan toivoa hiljaisuutta, jos se rentouttaa paremmin. Varsinaisen hoidon aikana ei keskustella.

Varsinainen hoito kestää noin 50 minuuttia ja käyntiin on hyvä varata vähintään tunti, jotta hoidon jälkeen voi rauhassa tasata olotilaa ja nousta hitaasti. Varsinkin ensimmäisellä hoitokerralla varataan aikaa myös alkuhaastattelulle, jolla varmistetaan, ettei hoidolle ole mitään esteitä.

Kolme hoitokertaa noin kuuden viikon sisällä on todettu tuovan jo pysyviä hoitovaikutuksia asiakkaille, jotka kärsivät kroonisista vaivoista ja joilla ensimmäinen hoito helpotti niitä. Yleisiä haittavaikutuksia hoidosta ei ole vielä todettu. Hoito tehostaa aineenvaihduntaa ja kehon nestekiertoa, joten hoitopäivänä kannattaa juoda runsaasti vettä, ettei hoidosta seuraisi päänsärkyä tai huonovointisuutta.

Kenelle Brain Relief -hoito sopii?

Brain Relief -hoito sopii ihan kaikille perusterveille. Sinulla ei tarvitse olla vaivoja tai kolotuksia, voit tulla vain rentoutumaan.

Lempeä hoito sopii yhtä lailla pienelle lapselle kuin hauraalle vanhukselle. Vaikka hoito on lähtökohtaisesti aina täsmälleen samanlainen, alkuhaastattelun avulla varmistetaan ettei hoidolle ole mitään esteitä, ja että hoito voidaan tehdä asiakkaan mahdolliset vammat, sairaudet, vaivat ja erityistarpeet huomioiden turvallisesti ja miellyttävästi.

Erityisen hyvin Brain Relief -hoidon on koettu auttavan pitkittyneen stressin katkaisussa. Hoito sopii siksi erinomaisesti esimerkiksi työn, opintojen tai vaikean elämäntilanteen kuormittamille aikuisille ja nuorille.

Hoidon rentoutusvaikutuksen aiheuttama stressitilan katkeaminen VOI johtaa yksilöllisiin hyötyihin. Hoidettavat ovat kertoneet saaneensa BrainRelief -hoidosta helpotusta myös mm. ylivilkkauteen, levottomiin jalkoihin, migreeniin, sekä monenlaisiin kiputiloihin ja nukahtamis- ja univaikeuksiin. Voit lukea asiakaskokemuksia täältä.

Mitä välittäjäaineita hoidossa aktivoidaan?

OKSITOSIINI on tärkein Brain Relief -hoidossa haviteltu välittäjäaine eli keskushermostossa vaikuttava hormoni. Se on keskeinen kehon rauhoittumisjärjestelmän kannalta. Oksitosiinin tuottamista ja toimintaa on tutkittu paljon ja tiedetään että tietynlaisessa kosketuksessa vapautuu kehoon paljon oksitosiinia, ja se saa aikaan fysiologisen rauhoittumisreaktion. Samanaikaisesti kehossa hälytystilaa ylläpitävä stressihormoni vähenee. Hoidon jälkeen asiakkaat ovat raportoineet mm. nopeammasta nukahtamisesta, syvemmästä unesta ja virkeämmistä aamuista. Samoin moni kuvaa hoidon jälkeistä laajentuneen tajunnan tunnetta ja pitkiäkin aikoja kestävää mindfulness-tilaa ja mielen jäsentymistä selkeämmäksi.

Oksitosiini on myös sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä pelon lieventäjä. Se lisää luottamusta toisiin ihmisiin ja antaa rohkeutta sosiaalisiin tilanteisiin. Miehillä tehdyssä tutkimuksessa oksitosiinilisä lisäsi miesten empaattisuutta samalle tasolle kuin se oli naisilla ilman oksitosiinin antoa (Hurleman ym. 2010). Oksitosiinin on havaittu vähentävän myös ahdistusta.

ENDORFIINIT eli endomorfiinit ovat kehon itsensä tuottamia välittäjäaineita. Niiden avulla kipu vähenee ja mielihyvä lisääntyy. Kehoa rasittavat tilanteet aktivoivat endorfiinin erityksen, jotta kipukynnys nousee. Endorfiini on opittu tuntemaan runners high -ilmiössä, joka koukuttaa juoksemaan.

Elimistö tuottaa endorfiineja myös levon aikana ja rentouttavassa kosketushoidossa, ja oksitosiini aktivoi endorfiinituotantoa. Brain Relief -hoitoa usein seuraava pysähtymisen ja totaalisen hyvänolon tunne on osaltaan endorfiinien aiheuttama.

DOPAMIINI on ”toimintahormoni”, joka parantaa aivojen kykyä keskittyä käsillä olevaan tehtävään ja auttaa ihmistä toimimaan järjestelmällisesti ja organisoidusti. Useat asiakkaat ovat kertoneen hoidon parantaneen kykyä tarttua tehtäviin ja tehdä päätöksiä. Myös unien näkeminen, niiden muistaminen ja selkeyttä tuova vaikutus on lisääntynyt monelle välittömästi hoidon jälkeen.

Olemme saaneet paljon hyviä kokemuksia hoidon positiivista vaikutuksista esimerkiksi Parkinsonin tautiin ja  ADHD:een, joihin molempiin liittyy dopamiinin puutteellinen toiminta.

Musiikki on tärkeä osa Brain Relief -hoitoa.
Tarkkaan valittu musiikki on aina sama ja hoidon liikkeet on sykronoitu musiikkiin hyvin tarkasti. Musiikki on osoittautunut erittäin pidetyksi ja toimivaksi.

Kaikille hoitajille painotetaan myös Musiikkilupien asianmukaisen hoitamisen tärkeyttä.